smith gallery Charlotte pussy

Charlotte smith pussy gallery

Den bästa offentliga konsten är den platsspecifika. Av de 18 utställningarna där har endast två varit med kvinnor. Konstnären har försökt avgöra om den som höll i mobilkameran överlevde — en metod han redovisar i en filmad föreläsning.

#Charlotte smith pussy